Externt seminarium: Så stärker Yrkeshögskolan lokalt och regionalt näringsliv

Detaljerad information

Yrkeshögskolan bedriver högre utbildning som svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft och drivs i nära samverkan med företag och organisationer. Arena för Tillväxt bjuder in till seminarium om yrkeshögskolans roll, utveckling och framtid som möjliggörare och förstärkare av det lokala och regionala näringslivet. Vilka lärdomar kan vi dra, hur funkar YH-utbildning i praktiken, hur ser näringslivets roll ut och hur kan yrkeshögskolan bidra till att stärka lokal och regional
kompetensförsörjning, är några av de frågor som vi kommer att samtala kring.

När: 19 november kl. 8.00 – 9.30 (morgonfika serveras från kl 07.30) Var: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, lokal Torget. Seminariet kan också följas via webben, se länk.

Medverkande: Thomas Persson, Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan
Maria Granberg, Projektledare, Handelskammaren Mälardalen
Lennie Eriksson, Head of operations, Communications, Support and services, SAAB
Sara Andersson, LIA-samordnare och utbildningsledare, Högskolecentrum Arboga

Anmälan: Senast onsdag 14 november till per.sandgren@skl.se.

08:00
Hornsgatan 20, Stockholm, Sverige