Mälardalsrådets presidiemöte

Detaljerad information

Dagordning och handlingar sänds ut ca 1 vecka innan mötet via Netpublicator.

13:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige