Maritim dag 2020

Detaljerad information

Hur tar vi tillvara på Stockholm-Mälarregionens vattenvägar och vårt gemensamma vatten? Mälardalsrådet bjuder in till ett webbinarium kring Stockholm-Mälarregionens maritima frågor.

Under seminariet diskuteras den nya rapporten om kollektivtrafik på vattnet med Pernilla Ulfvengren, universitetslektor vid institutionen INDEK på KTH. Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart, berättar om det fortsatta arbetet för fler godstransporter på sjön. Ingrid Hägermark, förbundschef Mälarens vattenvårdsförbund, ger en lägesrapport om hur vattenkvaliteten har förändrats under det senaste året. Hör också om planerna på det nya Godstransportrådet i Stockholm-Mälarregionen. Välkomna!

 

12:00
Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm, Sverige