31 jan 2023

Möte i Storregionalt upphandlingsnätverk för fossilfria transporter

BioDriv Öst och Mälardalsrådet, inom ramen för Godstransportrådet, bjuder in dig som arbetar med upphandling, hållbarhet, miljö/klimat eller fordonsansvar i kommun eller region till nästa möte i Storregionalt upphandlingsnätverk för fossilfria transporter.
31 jan 2023 09:00

Tid: Tisdag 31 januari 2023 kl 9.00-11.30
Plats: digitalt via zoom
Anmäl dig här senast 20 januari 

På agendan

Så här formar vi nätverket framöver!
Uppföljning av uppstartsmötet 18 oktober och workshopen kring nätverkets form.

Uppdaterad omvärldsanalys – politik & lagstiftning
Hur påverkar förändringar i den svenska politiken och på EU-nivån hur vi ska tänka kring kravställning på fordon, arbetsmaskiner och drivmedel i offentliga upphandlingar?

TEMA: Marknadsanalys
Hur ser möjligheterna att köra på fossilfritt ut i olika segment?

Fullständigt program kommer senare!

Om nätverket

Kommuner och regioner möter liknande utmaningar vad gäller det löpande upphandlingsarbetet och arbetet med att ställa om till fossilfria transporter. Genom att samverka kring hur krav på fordon och drivmedel ställs i offentliga upphandlingar finns mycket att vinna. Upphandlingsnätverket syftar till att erbjuda kunskap och stöd i aktuella frågor så väl som att vara en mötesplats för diskussion, erfarenhetsutbyte och samverkan.

Möten och seminarier
Visa kalendern