11 sep 2024

Ökat samarbete för en stärkt lärarförsörjning i Stockholm-Mälarregionen

Bristen på lärare är en utmaning för Stockholm-Mälarregionen och Sverige. Nu ser regeringen över lärarutbildningarna för att höja kvaliteten och yrkenas attraktivitet. Regeringens utredare Peter Honeth presenterar arbetet som ska slutredovisas den 29 november. Mälardalsrådet har lämnat en skrivelse till utredningen med förslag till lösningar. Seminariet följs av en workshop om hur kommuner, regioner, lärosäten och andra aktörer gemensamt kan arbeta med frågan.
11 sep 2024 09:30

Välkommen till seminarium och workshop med utgångspunkt i regeringens pågående utredning om lärarutbildningarna och Mälardalsrådets skrivelse. Vilka samarbeten mellan kommuner, regioner, lärosäten och andra aktörer behövs för en stärkt lärarförsörjning i Stockholm-Mälarregionen? Och hur når vi dit? 

  • Tid: Onsdag 11 september kl 09.30-14.30. Seminarium kl 09.30-10.45. Workshop kl 11.00-14.30. Anmäl dig nedan senast den 30 augusti.
  • Plats: Stockholm, Posthuset, Vasagatan 28.
  • Målgrupp: Seminariet och workshopen vänder sig till representanter från kommuner, regioner,  lärosäten, lärcentrum och andra aktörer som arbetar strategiskt med frågorna.

Medverkande: Peter Honeth, regeringens särskilda utredare,  Irén Lejegren (S), Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning, Per Larsson (KD), regionråd, Region Östergötland m fl.

Bakgrund
Skolverkets senaste lärarprognos pekar på en brist på 12 000 lärare 2035. Mälardalsrådet vill bryta utvecklingen genom att arbeta för en högkvalitativ lärarutbildning för fler och ökad andel lärarstudenter som fullföljer sin utbildning. Mälardalsrådet har lämnat in en skrivelse till regeringens utredning om lärarutbildningarna. Läs Mälardalsrådets skrivelse här.

    Anmäl dig här senast den 30 augusti

    Möten och seminarier
    Visa kalendern