Uppstartsmöte Systemanalys 2024

Detaljerad information

Uppstartsmöte i den breda politiska arbetsgruppen ("140-gruppen") för Systemanalys 2024.

Vid frågor om mötet får du gärna vända dig till Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet. E-post: johan.hjelm@malardalsradet.se

09:00
Scandic Continental, Vasagatan, Stockholm, Sverige