28 nov 2023

Vad krävs för att säkra framtida tillgång till lärare?

Bristen på lärare slår mot Stockholm-Mälarregionens konkurrenskraft. Mälardalsrådet har i utredningar framhållit lärarutbildningarnas geografiska tillgänglighet och utbildningarnas genomströmning som nyckelfrågor för att lösa lärarbristen. Lunchseminariet är en fortsättning på Mälardalsrådets kunskapsserie för en stärkt lärarförsörjning.
28 nov 2023 11:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige

Vad gör regeringen och hur ser samspelet ut med kommuner, regioner och lärosäten?

 • Tid: Tisdag 28 november kl. 11.00-11.45 med efterföljande lunch.
  Kl 13.00 startar ett uppföljande samtal där frågorna tas vidare. Se nedan för mer info.
 • Plats: Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm eller digitalt. Anmäl dig nedan, senast den 22 november.

Medverkande:

David Lindberg (L), statssekreterare Utbildningsdepartementet
Therez Almerfors (M), kommunalråd Uppsala kommun, vice ordförande En Bättre Matchning
Karolina Myllergård (S), regionråd Region Västmanland, En Bättre Matchning
Anna Johnsson Harrie, prodekan vid Området för utbildningsvetenskap, Linköpings universitet
Monica Evermark, föreståndare Regionalt utvecklingscentrum, Karlstads universitet
Lars-Uno Åkesson, ordförande i NITUS (Nätverket för kommunala lärcentra)

Bakgrund
Skolverkets senaste lärarprognos pekar på en brist på 12 000 lärare fram till 2035. Mälardalsrådet vill bryta utvecklingen genom att tillgängliggöra en högkvalitativ lärarutbildning för fler och att öka andelen lärarstudenter som fullföljer sin utbildning.

Mälardalsrådets rapport Lärarbristens förklaringsfaktorer visar att kommuner som har nära till ett lärosäte har en bättre lärarförsörjning än kommuner som har långt till ett lärosäte. Andelen behöriga grundskollärare är i genomsnitt 70 procent i Stockholm-Mälarregionen. I mindre städer på landsbygden är antalet endast 65 procent. Lärarutbildningarnas låga examinationsfrekvens försvårar lärarförsörjningen ytterligare. För grundskollärarutbildningen är den genomsnittliga examinationsfrekvensen 56 procent och för ämneslärare 37 procent.

Efterföljande workshop kl 13.00-14.30 
Efter lunchen startar ett uppföljande samtal där frågorna tas vidare i en workshop. Workshopen riktar sig till kommuner, regioner och lärosäten som vill fortsätta Mälardalsrådets arbete med stärkt lärarförsörjning. Workshopen genomförs fysiskt.

Målgrupp: Seminariet vänder sig till beslutsfattare och företrädare för lärosäten, lärcentrum, kommuner, regioner och andra aktörer som arbetar strategiskt med frågorna

Kontaktperson: Jens Carlenfors Linered, Mälardalsrådet.

  Anmäl dig här senast den 22 november

   

  Möten och seminarier
  Visa kalendern