Webbinarium om framtidens resor

Detaljerad information

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Hur löser vi trafikutmaningarna för resenärer och gods? Hur ser dagens unga på sig själva som morgondagens medarbetare och pendlare? Mälardalsrådet ställer om och bjuder in till ett webbinarium om Framtidens resor den 21 augusti kl 10-11.

Mälardalsrådet ställer om! Temat för årets Mälarting – Framtidens resor – kommer att vara i fokus för ett webbinarium som anordnas den 21 augusti kl 10.00-11.00. Senare samma dag följer Mälardalsrådets Rådsmöte. Följ sändningarna på Mälardalsrådets Facebook-sida.

Tre segment under webbinariet

Stockholm-Mälarregionen redo för ny infrastrukturplan
Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Under de senaste åren har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete uppdaterat den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem (“Systemanalys 2020”). När regeringen och Trafikverket nu påbörjar arbetet med en ny infrastrukturplan står Stockholm-Mälarregionen redo med en tydlig prioritering för framtidens resor. Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet berättar om Systemanalys 2020 och det fortsatta arbetet under hösten.

Dagens unga - morgondagens medarbetare och resenärer
Hur ser unga på framtiden, vilka samhällsfrågor engagerar dem mest och vad kan vi vänta oss av dem i framtiden? Omvärldsanalytikern Sofia Rasmussen har lång erfarenhet av att undersöka marknaden och människors värderingar. På webbinariet berättar hon hur nästa generation ställer sig till framtidens resor och hur Coronakrisen påverkar ungas syn på livet och framtiden. Har nya beteendemönster och mer tid i hemmet omformat ungas syn på hur de vill forma sina framtida liv och arbetsliv?

En storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen
Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete tagit fram en storregional godsstrategi. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp och involverat akademi och näringsliv. Jan Owe-Larsson (M), regionråd Region Östergötland, har lett arbetet och berättar om den storregionala godsstrategin och vägen framåt för fortsatt samverkan kring godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Förslaget till storregional godsstrategi behandlas i regionerna under hösten. En första version (ej layoutad version) kan laddas ner här.

Följ sändningarna på Mälardalsrådets Facebook-sida.

10:00
Mälardalsrådet, Centralplan, Stockholm, Sverige