Kristoffer Tamsons (M) omvald som ordförande för Mälardalsrådet

03 september 2021

Trafikregionrådet i Region Stockholm och SL:s ordförande Kristoffer Tamsons (M) har fått förnyat förtroende som ordförande för Mälardalsrådet. Mälardalsrådet samlar kommuner och regioner från Stockholm-Mälarregionen för att driva gemensamma parti- och länsöverskridande frågor. Valet gjordes på Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget i Eskilstuna den 3 september.

– Mälardalsrådet är en imponerande arena där praktiska lösningar alltid slår ideologiska låsningar. Genom samverkan över kommun-, region- och partigränser utstakar vi tillsammans vägen mot en mer hållbar och konkurrenskraftig Stockholm-Mälarregion till nytta för hela Sverige. Att få förnyat förtroende som ordförande för Mälardalsrådet är därför inte bara hedrande utan också förpliktigande, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet samlar kommunerna och regionerna
I Mälardalsrådet samlas kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen för att driva gemensamma frågor inom exempelvis infrastruktur och utbildning. Arbetet är politiskt styrt och leds av representanter från kommunerna och regionerna i de fem länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro. Region Dalarna, Region Gotland, Region Gävleborg, Region Värmland och Region Östergötland är associerade medlemmar.

Ordförandevalet hölls under Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget i Eskilstuna den 3 september. Temat för årets möte var Nya spår, med fokus på regionens infrastruktur, transporter och kompetensförsörjning. Mötet samlade politiker från kommuner och regioner för strategiska vägvalsdiskussioner över parti-, kommun- och länsgränserna.

Smittskyddsåtgärder
Mälartinget genomförs i linje med rådande restriktioner och rekommendationer från regeringen och följer framtagen tillsynsvägledning med särskilda begränsningar från Folkhälsomyndigheten. Deltagarna får tydlig information om smittskyddsåtgärderna och uppmanas att hålla ett säkert avstånd till varandra, med anvisade sittplatser för att undvika trängsel. Årsmötet hölls på Elite Stadshotellet Eskilstuna.

Smittskyddsåtgärder under Mälartinget 2021

Regler för trygga möten på Elite Hotels

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Rådet samlar kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi. Läs mer på www.malardalsradet.se