Nyheter

Lär av Manchester

Utvecklat storregionalt samarbete, stark identitet i den globala konkurrensen och flera framgångsrika exempel på samverkan över sektorsgränserna. Stockholm-Mälarregionen har mycket att lära av Greater Manchester och det storregionala samarbetet The Northern Powerhouse i norra England. Den 5-7 februari 2020 genomförde Mälardalsrådet den nionde internationella studieresan med representanter från politik, akademi och näringsliv.

Manchester ingår i det storregionala samarbetet ”Greater Manchester” med drygt 2,5 miljoner invånare. Staden är belägen i en av Storbritanniens mest tätbefolkade regioner, med flera stora städer inom några mils avstånd, bland annat Leeds, Liverpool och Sheffield. I ”The North” bor över 15 miljoner människor.

- Manchester och norra England inspirerar oss som verkar för en starkare Stockholm-Mälarregion. Manchester är en stad som har genomgått en omfattande förnyelse från industristad till världsstad med stark tjänstesektor. En stark magnet för företag inom kreativa och innovativa näringar. Här har flera snabbväxande miljardföretag, så kallade ”enhörningar”, vuxit fram under de senaste åren. Manchester är en del av en storregional gemenskap i norra England, som möter framtidens utmaningar med samarbeten mellan olika sektorer och över regiongränser, sade Mälardalsrådets ordförande Kristoffer Tamsons (M), som ledde delegationen.Klicka här för att se bilder från studieresan.

Manchester har genomgått en resa från nedgången industristad till en attraktiv stad på frammarsch. Flera insatser ligger bakom Manchesters positiva utveckling, t ex bättre infrastruktur, fler internationella direktflyg och universitet med gott rykte. Under studieresan presenterades det storregionala infrastruktursamarbetet Transport for the North, som samlar regionerna i norra England bakom frågor som den nya höghastighetsjärnvägen High Speed Two (HS2).

University of Manchester med det storregionala universitetssamarbetet N8 visar vägen när Greater Manchester har rört sig från industristad till kunskapsstad med global utblick. Teman som breddad rekrytering och samverkan mellan akademi, politik och näringsliv i utbildningsplaneringen uppmärksammades och diskuterades med universitets rektor dame Nancy Rothwell.

Manchester har gjort en resa och det är tydligt att invånarna och de ledande företrädarna för regionen delar samma målbild och värderingar. I Manchester symboliserade som det strävsamma arbetsbiet. Greater Manchesters borgmästare Andy Burnham, Manchesters kommunstyrelseordförande sir Richard Leese och Salfords borgmästare Paul Dennett delade alla samma berättelse om hur norra England reser sig genom samarbete och inkludering.Klicka på länkarna nedan för att ladda ner presentationerna från resan
¤ Presentationer dag 1 - Greater Manchester & The Northern Powerhouse
¤ Presentationer dag 2 - University of Manchester & N8 Partnerships

Programbok Manchester