Mälardalsrådet

25 år av storregional samverkan och utveckling

Mälardalsrådet bildades 1992 då politiker från olika delar av Stockholm-Mälarregionen såg ett behov av större samverkan för att möta den tilltagande urbaniseringen och befolkningstillväxten i regionen.

En tvådagarskonferens i Globen kan betecknas som startskottet för det organiserade Mälardalssamarbetet. Bakom inbjudan till konferensen som hade temat “Samverkan för Mälardalsregionen” stod Stockholm stad och Stockholms läns landsting. Cirka 100 personer deltog från hela Mälardalen, bl.a. många politiker och tjänstepersoner som sedan blev viktiga för Mälardalsrådets utveckling. Fokus för samarbetet var bland annat infrastruktur och bostäder.

Viktiga milstolpar för samarbetet är beslutet till medfinansiering av Citybanan 2009 och färdigställandet med invigningen i juli 2017. För att möta Stockholm-Mälarregionens ökade befolkningsantal och det omfattande arbetspendlandet samlades regionen bakom investeringar i infrastrukturen och en medfinansiering av Citybanan. Mälardalsrådet och dess politiska företrädare spelade en viktigt roll i detta. Efter arbete lett av en regional arbetsgrupp och en statlig förhandlingsdelegation påbörjades arbetet med Citybanan 2009. Citybanan har varit ett av de viktigaste gemensamma infrastrukturprojekten i Stockholm-Mälarregionen hittills, och kan ses som en symbol för hur avgörande det är att samverka mellan länen i viktiga gemensamma satsningar.

Vill du veta mer om vår organisation och hur vi ser på vägen framåt, hör gärna av dig. Du kan även ta del av vår tidslinje här nedan som visar höjdpunkter från våra 25 år av storregional samverkan och utveckling.