Mälardalsrådets framgångsrecept

06 maj 2022
Hur når man resultat i ett storregionalt samarbete? Maria Nimvik Stern, generalsekreterare för Mälardalsrådet, avslöjade receptet bakom Mälardalsrådets framgång i samband med 30-årsjubileet på Mälartinget.
Maria Nimvik Stern, Generalsekreterare Mälardalsrådet. Foto: Anders Nilsson/Mälardalsrådet.

Vi får ibland frågan från andra delar av Sverige: ”Hur gör ni?”, sade Maria Nimvik Stern på Mälartinget i Västerås. I publiken fanns utöver alla medlemsrepresentanter även representanter för bland annat Västra Götalandsregionen som gärna vill lära av Mälardalsrådet.

Maria Nimvik Stern framhöll tre framgångsfaktorer för Mälardalsrådets förmåga att uppnå resultat:

  • Experter och kunskap.
  • Människor, samtal och möten.
  • Kommunikation och paketering.

– Kunskap och expertis är basen för vårt arbete, sade Maria Nimvik Stern. Mälardalsrådet tar hjälp av experter från medlemmarna, från myndigheter så som Trafikverket, lärosäten och näringslivet för att ta fram relevanta och gedigna underlag till rapporter och remissvar.

Maria Nimvik Stern leder Mälardalsrådets kansli i Kollektivtrafikens Hus vid Stockholms Centralstation.
– Mälardalsrådet som fenomen består av det lilla kansliet men också det väldigt stora nätverket av engagerade människor, och det är en fantastisk miljö att vara en del av, sade hon.

Ett stort nätverk som sträcker sig över Stockholm–Mälarregionen ingår i Mälardalsrådet. Förutom tio regioner och närmare 60 kommuner ingår även tio stora lärosäten, samt myndigheter, branschorganisationer och företag i det storregionala samarbetet.

Maria Nimvik Stern underströk det som är samverkansorganisationens framgångsrecept:
– Det börjar med experter. Vi måste ha kunskap. Men vi måste även träffas, som vi gör här idag, under Mälartinget. Det är så vi lär och utvecklas tillsammans. Och i slutänden handlar det om att landa frågorna och kommunicera på ett begripligt sätt.

Under Mälartinget gick Mälardalsrådets många rapporter åt som smör i solsken.
–  Vi lägger mycket tid och kraft på att skapa tydliga underlag. Snygga rapporter, lättbegripliga med mycket foton, kartor och kloka enkla texter som alla ska kunna ta till sig. Ingenting tas fram utan att det finns en kommunikationsplan för arbetet, sade Maria Nimvik Stern.

Trafikverket imponerade av Mälardalsrådet 
Rami Yones, ny regiondirektör på Trafikverket Region Öst, är imponerad av det arbete som Mälardalsrådet gör.
– Det underlättar för Trafikverket när det finns ett sådant samarbete som det finns här. Det gör mitt jobb enklare och förhoppningsvis blir också prioriteringarna mer effektiva, sade han under Mälartinget och fortsatte:
– Jag hoppas att ni även framöver fortsätter utmana oss i prioriteringar.