Mälardalsrådets maritima dag 2020

10 december 2020

Hur tar vi tillvara på Stockholm-Mälarregionens vattenvägar och vårt gemensamma vatten? Med ökad kollektivtrafik och godstransporter på våra sjöar och hav var intresset stort när frågorna togs upp under Mälardalsrådets maritima webbinarium den 8 december. Efter årsskiftet väntar det storregionala godstransportrådet där godstransporterna på sjön kommer att fortsätta diskuteras.

– Det Mälardalsrådet gör är unikt. Från att samla regionen i arbetet med den storregionala systemanalysen, till godsstrategin och etablerandet av ett storregionalt godstransportråd. Genom större samverkan med både näringslivet, akademin och kollektivtrafiken kan vi lättare använda tre trafikslag istället för dagens två, sade Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart.

Stockholm-Mälarregionen har påbörjat arbetet med ett storregionalt godstransportråd som kommer att samla politik, akademi och näringsliv för mer effektiva och hållbara transporter. Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, har varit ledande i arbetet med den storregionala godsstrategin och godstransportrådet. Han framhöll att ett av syftena med godstransportrådet är att underlätta överflyttning av gods från vägsidan till järnväg och sjöfart.

– Här är den stora nyckeln i samarbetet. Genom att ha med politiken, näringslivet men också akademin får vi ett bredare perspektiv och kan på så sätt förverkliga vår storregionala godsstrategi, sade Jan Owe-Larsson (M).

Under mötet presenterade Pernilla Ulfvengren, universitetslektor vid institutionen INDEK på KTH den nya FLYT-rapporten om samhället kan bli bättre på att utveckla kollektivtrafik på vatten. Både för att minska klimatavtrycket och minska trängseln på vägar och spår.

Ingrid Hägermark, förbundschef på Mälarens vattenvårdsförbund gav en lägesrapport om hur vattenkvalitén har varit i Mälaren under året. Det finns stora utmaningar med bland annat övergödning och miljögifter. Utmaningar som behöver lösas tillsammans för de 2,3 miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren och för de kommande generationerna som ska nyttja vårt gemensamma vatten.

Ta del av webbinariumet här nedan.