Start / Mälartinget 2021 – Program

Mälartinget 2021 – Program

Mälardalsrådet anordnade ett sammanhållet Mälarting och Rådsmöte den 2-3 september i Eskilstuna. Mälardalsrådets styrelse ser värdet i att samla Stockholm-Mälarregionen för en omstart med nya kunskaper, dialog och nätverksbyggande.

Politiker och tjänstepersoner samt representanter för näringsliv och akademi deltog.

I planeringen har styrelsen och kansliet följt regeringens plan för avveckling av pandemirestriktionerna. Bokningen öppnades efter att regeringen tog beslut om att inleda Steg 2 den 1 juli. Steg 2 innebär bland annat att fler kan ses inomhus, om detta sker utan trängsel, att råden om att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort och att rådet till föreningar att skjuta upp möten tas bort. Läs mer på regeringens hemsida.

Möjlighet fanns även att delta digitalt.

Mälartinget 2021 – Nya spår

Årets Mälarting lägger nya spår mot framtiden. Coronapandemin har förändrat vardagen, förstärkt trender och skapat nya mönster som påverkar samhället framöver. Hur utvecklar vi Stockholm-Mälarregionen för en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid?

Johan Kuylenstierna Klimatpolitiska rådet. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

Inledningstalare var Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet, som belyste klimatutmaningarna och diskuterade möjliga lösningar utifrån en positiv utvecklingsvision och betydelsen av samarbete.

Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande Region Sörmland, Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet samt Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun. Foto: Pressbilder.

Infrastrukturfrågorna är högaktuella. Under kommande månader avgörs framtidens transporter när den nya nationella transportplanen tas fram. Den storregionala systemanalysen, de gemensamma prioriteringarna samt nyttorna med infrastrukturinvesteringar i Stockholm-Mälarregionen är en central del av programmet på Mälartinget. Till detta kommer pågående arbete om strategisk kompetensförsörjning i En Bättre Matchning, med fokus på bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn och en stärkt lärarförsörjning i Stockholm-Mälarregionen.

Henrik Dahlin, VD MTR Nordic, Helena Jerregård, vicerektor Mälardalens högskola, Henrik Gustafsson, Manager Scania.

Programmet innehöll också besök av några av våra nordiska grannar som beskrev sitt storregionala utvecklingsarbete för en mer konkurrenskraftig framtid.

Program Mälartinget

08:30 Registrering

09:30 Välkomna! Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet. Anna Ohlin Kardell, moderator.

Klimatfrågan – Från domedag till drivkraft för positiv samhällsutveckling. Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet.

Pandemins effekter – Mot nya spår för Stockholm-Mälarregionen Micael Sandberg, Sweco.

Internationell utblick – Så här möter våra grannar framtidens utmaningar Thomas Becker, CEO String Network & Marjo Uotila, director Northern Growth Zone.

Framtidens infrastruktur och transporter. Snart fattar regeringen beslut om nästa nationella plan. Hur samarbetar vi för att skapa konkret nytta? Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande En Bättre Sits och Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande Region Sörmland.
Helena Sundberg, regiondirektör Trafikverket Stockholm och Einar Schuch, regiondirektör Trafikverket Öst
Henrik Dahlin, VD MTR Nordic, Henrik Gustafsson, Manager Scania, Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, Frans Prenkert, professor Örebro universitet.

12:15 Lunch

13:30 Kompetensförsörjning i Stockholm-Mälarregionen. Lärare och samhällsbyggare behövs för en starkare region. Hur samarbetar vi storregionalt? Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning. Helena Jerregård, vicerektor Mälardalens högskola, Lena Hübner, Vicedekan på Samhällsvetenskaplig fakultet, Stockholms universitet.

Nya spår – så här startar vi om Stockholm-Mälarregionen!
Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet och Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet
Alexandra Hagen, VD White Arkitekter
Carl Bergkvist, näringspolitisk expert Stockholms Handelskammare

Ensam genom Iran – 184 mil av tilllit. Kristina Paltén, äventyrare, ultralöpare och författare.

16:00 Avslutning. Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna.

Mälartinget omfattar flera delar: konferens 2 sep kl 9.30-16.00, middag kl 18.00, studiebesök 3 sep kl 08.30, partigruppsmöten 3 sep kl 11.00, rådsmöte 3 sep kl 12.00 samt avslutande lunch. Många väljer också att förlägga andra relaterade möten i anslutning till Mälartinget. Deltagaravgift 2000 kr exkl moms. Deltagande på rådsmötet är kostnadsfritt.

Vid frågor kontakta kansliet@malardalsradet.se

Studiebesök 3 september

Under Mälartingets andra dag, på morgonen den 3 september, bjöds deltagarna in till studiebesök i Eskilstuna.

Smittsäkert Mälarting

Planeringen för årets Mälarting utgår från gällande restriktioner. Se nedan för de säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive segment under Mälartinget.

Mälartinget på Stiga Arena

Munktellmuseet

Elite Stadshotellet Eskilstuna

Regeringens plan för avveckling av restriktioner i fem steg

Regeringen har beslutat att Coronapandemins restriktioner kommer att avvecklas i fem steg. Steg 1 inleddes den 1 juni och Steg 2 den 1 juli. Steg 2 innebär bland annat att fler kan ses inomhus om detta sker utan trängsel samt att rådet till föreningar att skjuta upp möten tas bort.

Källa: Regeringens hemsida om planen för avveckling av restriktioner