Start / Mälartinget 2024 – Program

Mälartinget 2024 – Program

Torsdag 23 maj

Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala
08.30 Registrering, kaffe

09.30 Välkommen till Mälartinget 2024!

Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun
Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande Region Uppsala

Smartare infrastruktur för transporter
Stefan Fölster, docent i nationalekonomi och
chef för tankesmedjan Better Future Economics

 

 

 

Mälardalsrådet – storregionalt arbete inom transporter och kompetensförsörjning
Maria Nimvik Stern,  generalsekreterare Mälardalsrådet

 

 

Stockholm-Mälarregionen – befolkning, flyttströmmar och transporter
Micael Sandberg, seniorkonsult Sweco

 

 

Kaffe och besök i utställningen.

 

7 år med En Bättre Matchning – det här har vi uppnått!
Irén Lejegren (S), Region Örebro län, ordförande En Bättre Matchning
Therez Almerfors (M), kommunalråd Uppsala kommun samt Mälardalsrådets styrelse, vice ordförande En Bättre Matchning

Järnvägsinitiativ i Stockholm-Mälarregionen
Magnus Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Hallsbergs kommun
Ahmad Eid (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Nyköpings kommun

 

Järnvägens kompetensförsörjning – aktuellt från Trafikverket
Hans Celander, avdelningschef kompetensförsörjning, Trafikverket

 

Lunch och besök i utställningen

Gemensamma prioriteringar för Stockholm-Mälarregionens transporter –
Systemanalys 2024
Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm, ordförande En Bättre Sits
Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland, vice ordförande En Bättre Sits
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm, vice ordförande En Bättre Sits

Aktuella perspektiv på infrastrukturfrågorna
Representanter från Trafikverket, näringsliv, akademi och samhälle
Rami Yones, regional direktör Trafikverket Region Mellersta
Kristina Nyquist, VD Siemens Mobility
Johan Tysk, rektorsråd för externa relationer, Uppsala universitet
Jeanette Forss, regionchef Unionen Stockholm

Vad händer i regionerna – Speed dating med representanter från den politiska styrgruppen
Anton Fendert (MP), trafikregionråd Region Stockholm
Meit Fohlin (S) regionstyrelsens ordförande, Region Gotland
Jenny Landernäs (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden, Region Västmanland
Jenny Lundström (MP), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala
Annette Olsson (M), 1:e vice ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland
Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län
Christoffer Öqvist (M), regionstyrelsens ordförande, Region Sörmland

Hur bär kommuner och regioner arbetet vidare tillsammans?

Kaffe och besök i utställningen

Regeringens arbete med infrastrukturpropositionen och
kommande nationella plan 2026-2037

Johan Davidson (KD), statssekreterare Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

 

Vad väntar runt AI-hörnet? Och vad behöver vi ha koll på?
Judith Wolst, digital strateg och trendspanare

 

 

 

Summering och avslutning

Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun
Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande Region Uppsala

16.15 Konferensen avslutas, tid för incheckning på hotell

Moderator: Helena Blomquist

Utställning: I pauserna har du möjlighet att träffa värdarna Uppsala kommun och Region Uppsala samt Mälardalstrafik, Region Stockholm och Mälardalsrådet. Läs mer här.

18.30 Middag på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala

Fredag 24 maj

08.30-10.30 Studiebesök – välj mellan fyra olika (föranmälan)
Cytivas 3D-printinglabb och Testa Center – OBS! Fulltecknat!
Uppsala stadsbussdepå – Anmälan stängd.
Stadsvandring med fokus på stadsutveckling – OBS! Fulltecknat!
Busstur genom Uppsalas expanderande stadsdelar – OBS! Fulltecknat!

Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala
09.00 Registrering till Rådsmötet öppnar
11.00-11.30 Partigruppsmöten (lokaler meddelas på plats)
11.30 Registrering till Rådsmöte, fortsättning
12.00 Rådsmöte
Avslutning med gemensam lunch (föranmälan)