Mälartinget 2021

Varmt välkommen till Eskilstuna 2-3 september 2021 för Mälartinget och Rådsmötet!

Politiker och tjänstepersoner hos såväl ordinarie som associerade medlemmar hälsas varmt välkomna till Mälartinget och rådsmötet i Eskilstuna den 2-3 september 2021!

Mälardalsrådet styrelse har med anledning av pandemin beslutat att flytta fram årets Mälarting i Eskilstuna från maj till den 2-3 september. Styrelsen ser värdet i att Stockholm-Mälarregionen samlas för en omstart med nya kunskaper, dialog och nätverksbyggande. I år med särskilt fokus på omställning, infrastruktur och transporter samt kompetensförsörjning.

Mälartinget omfattar flera delar: konferensprogram (torsdag 2 sep kl 9.30-16.30), middag (torsdag 2 sep), studiebesök i värdkommunen (fredag 3 sep fm), partigruppsmöten (fredag 3 sep fm), rådsmöte (3 sep kl 12.00-13.00) samt avslutande gemensam lunch. Många väljer också att förlägga andra relaterade möten i anslutning till Mälartinget.

Mer information om program och länk till anmälan kommer inom kort.

Varmt välkommen!

Arkiv