Start / Mälartinget

Välkommen till Mälartinget!

Mälartinget 2024 hålls i Uppsala den 23-24 maj. Värdar är Uppsala kommun och Region Uppsala.

Mälartinget är Mälardalsrådets viktigaste mötesplats och samlar runt 350 deltagare varje år. Mälartinget hålls under två dagar och omfattar konferens och middag samt partigruppsmöten och rådsmöte. Dessutom erbjuds möjligheten att välja mellan lokala studiebesök.

För frågor om Mälartinget är du välkommen att kontakta Mälardalsrådets kansli. Närmare information om Mälartinget kommer att publiceras här längre fram.

Mälartinget 2023

Mälardalsrådet har firat 30 år av storregionalt samarbete över parti-, kommun- och länsgränser. Vid Mälartinget 2023 i Södertälje välkomnade vi nya förtroendevalda från kommuner och regioner till samarbetet för mandatperioden 2023-2027 och diskuterade frågan hur stärker vi Stockholm-Mälarregionens infrastruktur, transporter och kompetensförsörjning i en tid av omställning?


Bilder från Mälartinget 2023
Fastnade du på bild under årets Mälarting? Bilder från dagarna kan ses i Mälardalsrådets Facebook-album. Tagga gärna dig själv eller en vän!

Mälartinget 2021

Coronapandemin har förändrat vardagen, förstärkt trender och skapat nya mönster som påverkar samhället framöver. Hur utvecklar vi Stockholm-Mälarregionen för en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid? Under Mälartinget i Eskilstuna 2-3 september samlades 200 politiker över parti-, kommun- och länsgränserna för att diskutera effektiva transporter och kompetensförsörjning.

Bilder från Mälartinget 2021
Fastnade du på bild under årets Mälarting? Bilderna från dagarna kan ses i Mälardalsrådets Facebook-album. Tagga gärna dig själv eller en vän!

 

Mälartinget 2020

Mälardalsrådets styrelse beslutade att skjuta upp konferensen Mälartinget 2020 till 2021 pga pandemin. Istället hölls Rådsmötet 2020 digitalt.

Video från rådsmötet
Rådsmötet för Mälardalsrådets medlemmar hölls digitalt den 21 augusti kl 12.00-13.00. Nedan kan du se sändningen från rådsmötet.

Video från Mälardalsrådets stipendiater
Under rådsmötet presenterades Mälardalsrådets fem stipendiater. Nedan kan du se film från samtliga pristagare som berättar mer om sina engagemang.

Mälartinget 2019

Det politiska klimatet blir allt mer polariserat. Samtidigt behöver vi politiskt ledarskap och samarbete för att möta de globala trenderna. Under Mälartinget 2019 samlades över 350 politiker över parti-, kommun- och länsgränserna för att diskutera gemensamma framtidsfrågor för Stockholm-Mälarregionen.

Bilder från Mälartinget 2019
Fastnade du på bild under årets Mälarting? Bilder från dagarna kan ses i Mälardalsrådets Facebook-album. Tagga gärna dig själv eller en vän!