Mälartinget i Eskilstuna 7-8 maj

Eskilstuna kommun och Region Sörmland hälsar välkomna till Mälartinget 2020.

Välkommen till Mälartinget i Eskilstuna 7-8 maj!

Hur möter vi en ökad efterfrågan på transporter för människor och gods, samtidigt som vi klarar kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp? Kan nya beteendemönster förändra synen på mobilitet och hur vi väljer att resa?

På årets Mälarting manifesterar vi vårt mångåriga storregionala samarbete inom transportinfrastruktur, En Bättre Sits. Med Systemanalys 2020 och våra gemensamma prioriteringar för Stockholm-Mälarregionen diskuterar vi framtidens resor ur olika perspektiv.

Mälartinget samlar över 300 ledande företrädare för kommuner och regioner samt representanter från akademi och näringsliv. På vår storregionala mötesplats träffar du inspirerande talare, utställare och kollegor från hela Stockholm-Mälarregionen.

Anmäl dig här, senast 1 april för garanterad logi.

Övergripande programtider

Torsdag 7 maj
Stiga Arena, Arenatorget 1, Eskilstuna
08:30 Registrering
09:30 Inledning – Välkommen till Mälartinget 2020!
16:00 Konferensen avslutas

Mälardalens högskola Campus Eskilstuna
Rundtur och presentation

Munktellmuseet, Munktellstorget, Eskilstuna
Middag och underhållning

Fredag 8 maj
08.30 Eskilstuna kommun och Region Sörmland bjuder in till olika studiebesök. Läs mer och anmäl dig här.

Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna
11:00 Partigruppsmöten och medlemsmöte för tjänstepersoner
12:00 Rådsmöte
13:00 Gemensam avslutande lunch

Programmet uppdateras löpande på denna sida.

Vi ser fram emot att ses!

Arkiv