Mälartinget 2021

Varmt välkommen till Eskilstuna 2-3 september 2021 för Mälartinget och Rådsmötet!

Politiker och tjänstepersoner hos såväl ordinarie som associerade medlemmar samt representanter för näringsliv och akademi hälsas varmt välkomna till Mälartinget och rådsmötet i Eskilstuna den 2-3 september 2021.

Mälardalsrådet planerar för ett sammanhållet Mälarting och Rådsmöte den 2-3 september i Eskilstuna. Mälardalsrådets styrelse ser värdet i att Stockholm-Mälarregionen samlas för en omstart med nya kunskaper, dialog och nätverksbyggande. I planeringen följer styrelsen och kansliet Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens plan för avveckling av pandemirestriktionerna inför Mälartinget.

Coronapandemin har förändrat liv och vardag för människorna i Stockholm-Mälarregionen. Nu sker en omstart med mer hållbara transporter och en arbetsmarknad med bättre matchning mellan studier och jobb. På årets Mälarting lägger vi nya spår mot framtiden.

För att klara framtidsutmaningarna är samarbete mer betydelsefullt än någonsin. Pandemin har förstärkt trender och skapat nya mönster som kommer att påverka samhället framöver. Hur utvecklar vi Stockholm-Mälarregionen för en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid?

Mälartinget omfattar flera delar: konferensprogram (torsdag 2 sep kl 9.30-16.30), middag (torsdag 2 sep kl 18.00), studiebesök i värdkommunen (fredag 3 sep kl 08.30), partigruppsmöten (fredag 3 sep kl 11.00), rådsmöte (3 sep kl 12.00) samt avslutande gemensam lunch. Många väljer också att förlägga andra relaterade möten i anslutning till Mälartinget.

Mälartinget samlar över 300 företrädare för kommuner och regioner samt representanter från akademi och näringsliv. På vår storregionala mötesplats träffar du inspirerande talare, utställare och kollegor från hela Stockholm-Mälarregionen.

Vi följer utvecklingen kring pandemin noga och återkommer med mer information om program och länk till anmälan.

Anmälan till Mälartinget och Rådsmötet öppnar i juni och kommer att kunna göras via den här sidan.

Vid frågor kontakta kansliet@malardalsradet.se

Vi hoppas kunna ses på Mälartinget i Eskilstuna den 2-3 september!

Arkiv