Studiebesök 21 augusti

Årets värdar Eskilstuna kommun och Region Sörmland bjuder in till intressanta studiebesök på förmiddagen den 21 augusti.

Mälartågs depå

Tågdepån i Eskilstuna är en nybyggd serviceanläggning för den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Här servas och underhålls de nya Mälartågen. Depån är byggd på Gredby bangård och har direkt anslutning mot alla spår och perronger på Eskilstuna Centralstation.

I depån finns en stor verkstadshall, en multifunktionshall samt speciella spår utomhus där tågen ska städas varje dag. Anläggningen är speciellt anpassat för en så effektiv hantering av fordonen som möjligt. Exempelvis kan tågen köras in och ut ur depån från båda håll, vilket minskar risken för störningar.

ReTuna Återbruksgalleria

ReTuna är världens första Återbruksgalleria. Här shoppar gästerna på ett helt nytt, klimatsmart sätt. Gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. ReTuna visar att vi kan åstadkomma mer med de resurser vi redan har.

Gallerian invigdes i augusti 2015 och är placerad intill Retuna Återvinningscentral på Folkestaleden 7 i Eskilstuna. Det är enkelt för besökare att sortera material i containrarna och därefter passa på att lämna återbrukbara leksaker, möbler eller teknik i gallerians depå.

Eskilstuna Logistikpark ligger öster om Eskilstuna och är anslutet till Svealandsbanan. Från logistikparken når man 3,8 miljoner invånare inom 60 minuter. Här finns bland andra Amazon Web Services med ett datacenter.

Eskilstuna Kombiterminal är en av landets ledande kombiterminaler med direktaccess till järnvägsnätet och nära anslutning till E20. Kombiterminalen ligger i Folkesta, väster om Eskilstuna, och är helt elektrifierad. Terminalen trafikeras av ett flertal operatörer och har dagliga tågpendlar till hamnar i Göteborg, Malmö och Trelleborg.