Fler pendelbåtar och mer gods på sjön

09 december 2021
Vid Mälardalsrådets årliga Maritima dag den 3 december möttes politiska företrädare och yrkesrepresentanter för att diskutera aktuella sjöfarts- och vattenfrågor.
Michaela Haga (C), Region Stockholm under Maritima dagen 2021.

Hur stor andel av godset som passerar Stockholm-Mälarregionen skulle kunna gå via vattnet och vad behövs för att påskynda överflyttningen? Och hur ser planen ut för framtidens kollektivtrafik på vattnet? Det var några av de frågor som togs upp under dagen.

Vill se fler pendelbåtar
Michaela Haga (C), ordförande för Sjötrafikberedningen i Region Stockholm, inledde med att berätta om regionens pågående sjötrafikutredning, som bland tar upp framtida trafikkoncept och nuvarande flottans behov av modernisering.

– Våra fartyg behöver förnyas för att klara miljömålen men vi jobbar också successivt för att bygga ut pendelbåtstrafiken även till andra platser än Strömkajen, som behöver avlastas. Att för skärgårdstrafiken även satsa på noder som Norrtälje och Österåker skulle förstärka längre ut i systemet och skapa förutsättningar för ett bättre trafikutbud och bidrar till att avlasta Strömkajen, sade Michaela Haga (C).

Enligt Michaela Haga föredrar regionen att till större delen äga sin flotta för att få till bättre anbud där leverantören enbart behöver sköta driften. Och vad gäller miljösatsningarna är de redan här, betonade hon.

– Vi kräver emissionsfritt i vår upphandling för det nya pendelbåtsförsöket till Värmdö och vi märker att vi blir uppvaktade av aktörer med elfartyg och vätgas. Här finns en politisk vilja att ta stora kliv framåt men också ett tryck från allmänheten.

Mälaren skapar ekonomiska värden om 127 miljarder per år
Ingrid Hägermark, förbundschef Mälarens vattenvårdsförbund, berättade om hur kritiskt det är att skydda Mälarens vattenkvalitet, som i nuläget inte har tillräckligt bra kemisk och ekologisk status. 2,3 miljoner människor tar sitt dricksvatten från Mälaren och rent vatten behövs också för till exempel industriprocesser, fiske och bad.

– Vattenkvaliteten påverkas av alltifrån väg- och sjötrafik till lantbruk och flygtrafik. Men det går åt rätt håll och vi kommer att lägga in en högre växel för att inte bara ägna oss åt miljöövervakning utan även aktivt bidra till förbättringar. Här är samverkan med andra otroligt viktig, sade Ingrid Hägermark.

Kritik mot nuvarande avgiftslösning för sjöfarten
Gäst vid Maritima dagen var också Carola Alzén, VD Mälarhamnar som investerar drygt 5 miljarder i bland annat ny farled och nya slussar. Hon menar att politikerna med bra styrmedel kan öka hastigheten i omställningen till mer godstrafik på vatten.

– Jämfört med andra europeiska länder har vi inte kommit tillräckligt långt när det gäller fördelning av avgifter. Sjöfarten i Sverige har ökat – men inte andelen av den totala transporten, sade Carola Alzén.

Carola Alzén betonade att sjöfarten inte är hela lösningen på transportfrågan men är en outnyttjad resurs.

– Vi har en enormt lång kuststräcka, 96 procent av Sveriges yta nås inom 10 mil från vattenvägen. Det är fullständigt orimligt att vi tror att vi är så bundna till landtrafik, när Europa har mer sjöfart än vi. En överflyttning till sjö bidrar dessutom till bättre väg- och järnvägstrafik men vi behöver långsiktiga politiska signaler genom en mer rättvis prissättning, sade Carola Alzén.

Panelsamtal om utbud, avgifter och samverkan
Dagen avrundades med ett panelsamtal med talarna samt Susanna Hall Kihl från Vattenbussen, som vill bidra till mer kollektivtrafik på vatten. Hon menar att människor kommer att resa om utbudet kommer på plats.

– Att kunna boka privata alternativ via SL skulle göra trafiken mer tillgänglig, sade Susanna Hall Kihl.

En av deltagarna som uppskattade att få ta del av det senaste kunskapsläget var Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun.

– Det jag tar med mig är först och främst påminnelsen om att infrastrukturfrågorna på vattnet är minst lika komplexa som de på land. När det gäller de maritima frågorna behöver vi se till att nyttja våra resurser på bästa sätt för att kunna få ner våra koldioxidutsläpp och göra trafiken attraktiv hela vägen. Och jag som också företräder en skärgårdskommun är mån om både gods- och persontransporterna framför allt för de små, lokala företagen, sade Meeri Wasberg.

Klicka här för att se bilder från dagen på Mälardalsrådets Facebook.