Nyheter

Möt Mälartingets moderator

Anna Olin Kardell kommer att vara moderator under Mälartinget 2020 i Eskilstuna. Hon har mer än 20 års erfarenhet av att stå på scen och framför tv-kamerorna.

Mälardalsrådet träffade henne för ett samtal om förväntningarna inför Mälartinget och tankarna om ”Framtidens resor”.

Mälartinget är Mälardalsrådet årskonferens som samlar drygt 350 beslutsfattare från kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Hur ser du på Mälartinget som mötesplats?
Tillsammans är viktigare än någonsin. Inget företag, stad eller ens land klarar utmaningarna på egen hand. Snabbheten och komplexiteten i frågorna som vi står inför gör att vi måste angripa dessa holistiskt. De företag, regioner och länder som är duktiga på att bygga ett agilt samarbete kommer också stå mycket bättre rustade för att möta framtiden oavsett utmaning. Att träffas är överlägset det bästa sättet att skapa de relationer som samarbete förutsätter. Därför blir mötesplatser som Mälartinget oerhört viktiga.

Du var moderator på Mälartinget i Nyköping 2015. Vilket är ditt starkaste minne därifrån?
Att det fanns en stor vilja att både bryta gränser som hindrar utveckling men också att värna det unika i varje stad och ort. Jag tror inte det finns en motsättning här.

Temat för årets Mälarting är ”Framtidens resor”. Hur reser du till jobbet idag och hur tror du att vårt sätt att resa kommer att förändras i framtiden?
Jag har förmånen att bo i en storstad där det är lätt att resa kollektivt. Allra helst så går eller cyklar jag, men tycker att vi har en hel del att jobba på vad gäller säkerhet och tillgänglighet i våra städer. Jag hoppas på mycket mer av "on demand"-resande. Att man kollektivt ska kunna ta sig från där man är dit man faktiskt ska. Vi kommer få se många fler mikrolösningar där elsparkcyklarna bara är en början. Elektrifieringen kommer helt förändra hur vi transporterar oss och med det hela strukturen för hur vi bygger samhällen. Jag hoppas att man omfamnar den möjligheten det ger.

Klicka här för att läsa mer om Mälartinget 2020.