Nyheter

Riksdagsseminarium om bristen på samhällsbyggare

Stockholm-Mälarregionen står inför flera omfattande infrastruktursatsningar för att möta utmaningarna med ett överbelastat trafiksystem. Men vem ska planera och bygga rälsen och cykelbanorna? En Bättre Matchning samlade riksdagsledamöter från Stockholm-Mälarregionen och Utbildningsutskottet för att diskutera kompetensförsörjningen ...

Region Västmanland och Region Uppsala välkomnas i transportkorridor

Under ett webbsänt seminarium den 24 november välkomnades Region Västmanland och Region Uppsala till den skandinaviska grenen av det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). På seminariet deltog bland annat representanter för EU-kommissionen och korridorskoordinerarna som samordnar regionerna ...

Storregionalt samarbete för förstärkt lärarförsörjning

Det råder lärarbrist i Stockholm-Mälarregionen. Fram till 2033 behövs 45 000 nya lärare enligt Skolverkets senaste prognos över lärarbristen i Sverige. Det storregionala samarbetet En Bättre Matchning bjöd in till ett arbetsmöte 3 november för att diskutera hur ett samarbete över läns- och kommungränserna kan stärka lärarförsörjningen.   På mötet deltog förutom tjänstepersoner från de ...

Pressmeddelande: Underhållsskuld drabbar pendlarna

Pendlarna och godstransporterna måste prioriteras där det bor människor och transporterna ökar. Trafikverket har den 30 oktober presenterat ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen och Mälardalsrådet delar bilden att hårda prioriteringar kommer att behöva göras. Underhållsskulden på ...

1 2 3 157