Nyheter

En Bättre Matchning i Dagens samhälle: Utan samhällsbyggare stannar trafiken

I regeringens infrastrukturproposition ligger nu 799 miljarder kronor för satsningar på infrastruktur fram till 2033. Men det behövs inte bara pengar till spår och vägar. Bristen på samhällsbyggare drabbar redan idag infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen. Riksdag ...

Samarbete centralt i utvecklingen av EUs transportnät

EU:s korridorssamordnare Pat Cox bjöd in parterna i den norra delen av den europeiska transportkorridoren ScanMed till fördjupade samtal på ett digitalt möte den 5 maj. Från Stockholm-Mälarregionen presenterade Kristoffer Tamsons (M) och Gustav Hemming ...

Pressmeddelande: Sju regioner svarar EU - Satsa på effektivitet och klimatet

Coronapandemin har slagit hårt mot transporterna i Europa. Nu måste rätt satsningar göras i infrastrukturen för att nå klimatmålen i Parisavtalet och återbygga vår konkurrenskraft. Minskad rörlighet är inte ett alternativ för ett export- och ...

Modalt skifte och elektrifiering i fokus för Godstransportrådet

Godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen beräknas öka med 65 procent fram till 2040. För att öka/stärka effektiviteten och hållbarheten har Trafikverket och Mälardalsrådet bildat ett storregionalt Godstransportråd med ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv. Rapporter från ...

1 2 3 165