Nyheter

Fler pendelbåtar och mer gods på sjön

Vid Mälardalsrådets årliga Maritima dag den 3 december möttes politiska företrädare och yrkesrepresentanter för att diskutera aktuella sjöfarts- och vattenfrågor. Hur stor andel av godset som passerar Stockholm-Mälarregionen skulle kunna gå via vattnet och vad behövs ...

Pressmeddelande: Pendlarna kan inte vänta

Ett större fokus på pendlarna hade behövts i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2022-2033. När 8 av 10 tågresor startar eller slutar i Stockholm och resurserna är begränsade måste satsningar göras där nyttan ...

Hur främja digital spetskompetens?

Hur kan försörjningen av digital spetskompetens i Sverige utvecklas? Det var temat för Mälardalsrådets seminarium den 25 november i samarbete med Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet. Mötet samlade ett 60-tal deltagare från kommuner, regioner, näringsliv och myndigheter. Tillväxtverket ...

Första året med Godstransportrådet

Arbetet i det storregionala Godstransportrådet var det givna temat för Mälardalsrådets årliga Godsdag den 19 november. Politik, akademi och näringsliv samlades för diskussioner om hållbara godstransporter och för att fira ett första år med Godstransportrådet. ...

1 2 3 177