Nyheter

Brist på kompetens kan försena och fördyra nya stambanor

Arkeologer, lantmätare, järnvägstekniker och erfarna projektledare – det är några av de yrkesgrupper där det finns stor risk för brist på kompetens om Sverige drar igång byggandet av nya stambanor. För att klara bristen behövs samverkan mellan flera parter. Det ...

Näringslivet ser fram emot godsråd i regionen

Det storregionala godstransportrådet ska fungera som en länk mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer i Stockholm-Mälarregionen. Anders Bylund, Head of eMobility Nordic på Siemens menar att godstransportrådet är efterlängtat: Jag är övertygad om att vi ...

Pressmeddelande: Nu bildas godsråd i Stockholm-Mälarregionen

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen. Det är Trafikverkets region Stockholm och Öst som tillsammans med Mälardalsrådet står ...

Pressmeddelande: Sju län svarar Trafikverket om hållbara transporter

Tillgängligheten i transportstråken in mot Stockholm måste förbättras för både person- och godstransporter. Det är kärnan i det svar som de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat till Trafikverket inför planeringen av ...

1 2 3 154