Nyheter

Jenny Nordström, Norrtälje kommun: ”En stor utmaning att rekrytera till glesbygd”

I Mälardalsrådets arbete med Stärkt lärarförsörjningen har en ledningsgrupp och referensgrupp bildats för att ge expertis och bidra till att få en så fullständig kartläggning som möjligt. 17 november är det dags för första referensgruppsmötet. ...

Seminarium 25/11: Hur kan Sverige främja digital spetskompetens?

Mälardalsrådet, Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket bjuder in till seminarium om hur Sverige kan främja digital spetskompetens och nå positionen som bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Tid: Torsdag 25 november kl 10:00-12:00 Kaffe från 09.30 Plats: Stockholm ...

Pandemins effekter på transporter och utbildning diskuterades

Coronapandemin har förändrat vardagen i Stockholm-Mälarregionen. Inte minst inom arbetspendlingen, godstransporterna och förutsättningarna för studier. Hur ser vägen ut mot framtidens infrastruktur och vad görs för att bredda rekryteringen till högre utbildning? 18 månader in ...

EU:s transporter i fokus i tågkampanj

Hur hänger infrastrukturen ihop över nations- och regiongränserna? Den 2 oktober uppmärksammades de gränsöverskridande transportstråken i Europa under ett seminarium hos Mälardalsrådet. Seminariet hölls som en del av Europeiska Kommissionens tågkampanj Connecting Europe Express. Stockholm-Mälarregionen är ...

1 2 3 174