Nyheter

Pressmeddelande: Mälarpendeln utses till Årets Mälardarling

Initiativet Mälarpendeln utses till Årets Mälardarling för sitt arbete för effektiva och hållbara transporter med inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och Mälarhamnarna i Västerås och Köping. Årets Mälardarling är en utmärkelse från Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för ...

Kompetensförsörjning och samverkan prioriterade frågor i forskningspropositionen

Kompetensförsörjning och en stärkt samverkan var bland de prioriterade frågorna i regeringens forsknings- och innovationsproposition som presenterades den 17 december av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och näringsminister Ibrahim Baylan. De föreslagna satsningarna ...

Pressmeddelande: Helhetsperspektiv behövs i EU:s transportnät

Bygg ihop Europa med sammanhängande infrastruktur och hållbara drivmedel, ta tillvara digitaliseringens och automatiseringens potential och förbättra beredskapen för oförutsedda händelser. De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete svarar Europeiska kommissionen när framtiden för ...

Remissvar presenterades på Infrastrukturdepartementet

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete är eniga om riktningen för framtidens transporter. Den 16 december presenterade Kristoffer Tamsons (M) och Monica Johansson (S) ett gemensamt remissvar om infrastrukturens inriktning för infrastrukturminister Tomas ...

1 2 3 159