Nyheter

Läge för storregional befolkningsprognos?

De prognoser som finns för befolkningsutveckling i Stockholm-Mälarregionens olika delar pekar alla på positiv tillväxt, i varierande grad.

Ökad arbetspendling inom regionen

Arbetspendlingen i regionen är störst inom dagspendlingsrestid till Stockholm och till läns- och utbildningscentra, för såväl män som kvinnor.

Verksamhetsplanen 2011 klubbad

Mälardalsrådets verksamhetsplan för 2011 beslutades vid styrelsens möte den 3 december 2010.

Stockholm bäst på hållbarhet i internationell studie av storstäder

I en kartläggning av 21 storstäder i världen hamnar Stockholm i topp när det gäller hållbarhet tack vare höga poäng för miljöanpassning och kategorier som luftkvalitet, andel grönområden inom staden.

1 132 133 134 135 136 148

Våra nyheter lyfter flera aktörer som har ett intresse av att stärka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Ibland handlar det om krönikor från vår styrelse, ibland om nyheter om vårt övergripande arbete för bättre regional samordning och i andra lägen rör det sig om att lyfta enskilda inspirerande exempel från regionen.

Vill du följa vår verksamhet närmare tycker jag att du även ska kika in på våra sociala kanaler här nedan. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring vårt nyhetsflöde. Kanske vill du eller din organisation synas här framöver?