Nyheter

Nya innovationsstrategier på gång

Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin (IVA) har initierat ett arbete med att ta fram svenska innovationsstrategier.

Företagare gillar Stockholm

Stockholm får högt betyg av stadens företagare.

Årets första Mälardarlings är utsedda!

2010 års första Mälardarling är utsedd! Det är de fyra studentkårerna i Mälardalen som delar på priset för sina insatser för Stockholm-Mälarregionen

Regionerna får starkare roll i EU:s 2020-strategi

I EU:s nya långsiktiga strategi för tillväxt så lyfts regionala och lokala aktörer fram som viktiga partners i båda utformanden av de nationella reformprogrammen och i dess implementering, något som saknades och ofta kritiserades med Lissabonstrategin.

1 152 153 154 155 156 159