Nyheter

Satsa snabbare! -regionens syn på Nationella transportplanen 2010-2021

Förslaget till nartionell transportplan svarar i stora drag mot regionens behov. Men det är regionen som gjort de tuffa prioriteringarna och som bidrar med en hög grad av medfinansiering. Det konstaterar ansvariga aktörer i Stockholm-Mälarregionen ...

Fredrik Lindström - årets andra Mälardarling

Språkfantasten, busringaren och TV-profilen Fredrik Lindström har blivit utsedd till årets andra Mälardarling.

Storregional dag om infrastruktur och transporter

Den 30 september 2009 samlades politiker och tjänstemän från hela Stockholm-Mälarregionen till en dag om infrastruktur och transporter. Tillsammans kunde man konstatera att regionen visserligen sitter i en bättre sits, men att många satsningar på ...

Seminarium: Vårt gemensamma vatten

Seminariet inleddes med att Ylva Othzén, från Länsstyrelsen i Stockholms län, berättade om vattnets värde ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Om vikten av att sätta in vattendrag i ett större sammanhang, om hur viktigt det är ...

1 160 161 162 163