Nyheter

Röster från Mälartinget

Vi frågade några av alla de drygt 250 deltagarna på Mälartinget hur de ser på vattenfrågorna i Stockholm-Mälarregionen. Vilken är den viktigaste frågan att lyfta fram?

Nya Mälardarlingar korade

Magnus Lundin och Thomas Karlsson fick under årets Mälarting utmärkelsen Mälardarling.

Uttalande om vatten antaget på Mälartinget 2010

På Mälartinget 2010 enades politiska företrädare för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen om ett gemensamt uttalande för att värna regionens tillgång till vatten.

Ny framtidsstrategi för Örebroregionen

De fyra viktigaste utvecklingsområdena som regionen behöver arbeta med enligt den nya strategin är kunskap och kompetens, innovationer och entreprenörskap, lustfyllda möten och upplevelser samt att regionen blir än mer öppen. Strategin fastställdes den 29 april ...

1 166 167 168 169 170 175