Nyheter

Pressmeddelande: Brist på kompetens slår mot transportplanen

Trafikverket presenterade den 30 november sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Förutom klassiska frågor som vilka infrastrukturinvesteringar som bör prioriteras i Sverige kommande tioårsperiod tar Trafikverket också upp frågan om kompetensförsörjning. Planförslaget innehåller ...

Tydliga prioriteringar uppskattas i riksdagen

Kommunerna planerar för jobb och bostäder och regionerna satsar på grön trafik. Då måste staten ta sitt ansvar och satsa på infrastrukturen där människor reser till jobb och gods transporternas. Vardagspendlarna var i fokus när ...

Fler Mälartåg och nya avgångar

Den 12 december 2021 togs nästa steg i utvecklingen av Mälardalstrafiken. Med fler Mälartåg och nya avgångar gör Stockholm-Mälarregionen en storsatsning på förbättrat kollektivtrafikresande. Pendlarna kan bland annat räkna med fler avgångar mellan städerna i ...

Fler pendelbåtar och mer gods på sjön

Vid Mälardalsrådets årliga Maritima dag den 3 december möttes politiska företrädare och yrkesrepresentanter för att diskutera aktuella sjöfarts- och vattenfrågor. Hur stor andel av godset som passerar Stockholm-Mälarregionen skulle kunna gå via vattnet och vad behövs ...

1 2 3 4 179