Nyheter

Webbinarium 14 juni: Hur förstärker vi samhällsnyttorna?

Risken för uteblivna infrastrukturinvesteringar och bristen på samhällsbyggare är två stora utmaningar för Stockholm-Mälarregionen kommande decennium. Mälardalsrådet presenterar en ny rapport om hur satsningar på spår och vägar där det bor människor och gods transporteras ...

En Bättre Sits prioriteringar på Trafikverkets Dialogmöten

Trafikverket har påbörjat sin planering för framtidens infrastruktur och prioriteringarna i En Bättre Sits Systemanalys 2020 bildar en viktig grund för det fortsatta arbetet. När Trafikverket Region Öst och Region Stockholm-Gotland samlade intressenter i Stockholm-Mälarregionen ...

Hur kommer pendling och arbetsliv påverkas efter pandemin?

En alltmer distansoberoende tjänstesektor kommer att påverka var människor och företag vill bo och verka. Hur kommer mer distansarbete påverka städers, orters och landsbygders funktioner, uttryck och relationer? Det var några av frågorna som diskuterades ...

Pressmeddelande: Utan samhällsbyggare stannar trafiken

Bristen på samhällsbyggare drabbar infrastrukturprojekt i hela Stockholm-Mälarregionen. I Mälardalsrådets arbete för en förbättrad kompetensförsörjning, En Bättre Matchning, samarbetar åtta regioner för att riksdag och regering ska svara upp mot utmaningarna. De åtta regionerna vill se ...

1 2 3 4 167