Nyheter

Gods i fokus när Systemanalys 2020 diskuterades i Region Uppsala

Varje år passerar 150 miljoner ton gods Stockholm-Mälarregionen. Hur svarar Region Uppsala och övriga regioner upp mot framtidens resor och transporter? Den 12 juni deltog Mälardalsrådet på Region Uppsalas samrådsdag med länets kommuner för att ...

Möte om bristen på digital spetskompetens

Hur ser digital spetskompetens ut? Och hur ska Sverige bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter? Regeringen vill skala upp kompetensförsörjningen inom IT och data.  I veckan träffade Mälardalsrådets kompetensförsörjningssamarbete En Bättre Matchning Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Tillväxtverket för att prata om det nya regeringsuppdraget.   Regeringen har ...

Seminarium om EU:s transportnoder

Stockholm-Mälarregionen är en viktig del i det europeiska transportsystemet (TEN-T), med stråk och noder som knyter samman unionens järnvägar, vägar, farleder och flygplatser. TEN-T revideras fram till 2021 och Mälardalsrådet fortsätter driva En Bättre Sits ...

Mot ett nationellt biljettsystem

Vad krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige? Sommaren 2019 tillsatte regeringen Gerhard Wennerström, VD Samtrafiken, som särskild utredare för att ta ett helhetsgrepp om frågan. Nu är betänkandet ...

1 2 3 4 151

Våra nyheter lyfter flera aktörer som har ett intresse av att stärka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Ibland handlar det om krönikor från vår styrelse, ibland om nyheter om vårt övergripande arbete för bättre regional samordning och i andra lägen rör det sig om att lyfta enskilda inspirerande exempel från regionen.

Vill du följa vår verksamhet närmare tycker jag att du även ska kika in på våra sociala kanaler här nedan. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring vårt nyhetsflöde. Kanske vill du eller din organisation synas här framöver?