Nyheter

Helena Jerregård: Lyckad matchning 2030

Helena Jerregård, vice rektor samverkan, Mälardalens högskola: Tänk om vi om tio år har satt Stockholm-Mälarregionen på världskartan genom att vara den region som lyckats matcha arbetsmarknadens behov med kompetent arbetskraft! Nyligen publicerade Mälardalsrådet en rapport ...

Pressmeddelande: Åtta län tar ställning för Arlanda

Arlanda är ett nationellt intresse och behöver stärkas för att utveckla Sverige. Det behövs även bättre tågförbindelser till andra länder, utvecklade förutsättningar för långväga godstransporter och god tillgänglighet för den internationella sjöfarten. Det är huvudpunkterna ...

Breddad rekrytering och infrastrukturprioriteringar i fokus för Greater Stockholm Network

Vad kan Stockholm-Mälarregionen lära av Greater Manchester inom infrastruktur, transporter och kompetensförsörjning? Det var temat för mötet i Greater Stockholm Network den 25 september. På programmet stod även samtal om Trafikverkets arbete inför ny nationell transportplan och Stockholm-Mälarregionens gemensamma prioriteringar. Deltog gjorde representanter från akademi, näringsliv ...

Pressmeddelande: Sju län svarar EU om effektiva och hållbara transporter

Prioritera rätt infrastruktursatsningar för effektiva och mer hållbara transporter i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Det skriver de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete i ett gemensamt svar till EU-kommissionen när planen för framtidens transporter, ...

1 2 3 4 156