Nyheter

Debatt: Prioritera pendlarnas spår och vägar

De sju regionerna i Mälardalsrådets En Bättre Sits skriver tillsammans på Dagens samhälle debatt om att regeringen måste prioritera infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Det tjänar hela landet på. Mälardalsrådet fortsätter driva regionens infrastrukturfrågor inför vårens beslut om ...

Samarbete mellan länen kan stärka kommunernas lärarförsörjning

Intervjuer med förvaltningschefer från 16 kommuner och två kommunalförbund har genomförts för att ta reda på hur storregionalt samarbete mellan kommuner, regioner och lärosäten kan stärka lärarförsörjningen. Ett av de politiskt prioriterade områdena i En ...

Nu startar godstransportrådet

Böcker, kläder och trävaror. Varje år fraktas 150 miljoner ton gods i Stockholm-Mälarregionen. Den 29 januari samlade Mälardalsrådet och Trafikverket politik, akademi och näringsliv för att påbörja arbetet i Godstransportrådet. - Stockholm-Mälarregionen är en nod för ...

Karolina Boholm: Viktiga frågor för Godstransportrådet

”Inom Stockholm-Mälarregionen finns många viktiga frågor som Godstransportrådet behöver adressera.” Karolina Boholm är transportdirektör på Skogsindustrierna och ingår i det nystartade Godstransportrådet. I en krönika skriver hon om sina tankar inför arbetet. Rådet samlar politik, ...

1 2 3 4 5 163