Nyheter

Pressmeddelande: Pendlarna kan inte vänta

Ett större fokus på pendlarna hade behövts i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2022-2033. När 8 av 10 tågresor startar eller slutar i Stockholm och resurserna är begränsade måste satsningar göras där nyttan ...

Hur främja digital spetskompetens?

Hur kan försörjningen av digital spetskompetens i Sverige utvecklas? Det var temat för Mälardalsrådets seminarium den 25 november i samarbete med Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet. Mötet samlade ett 60-tal deltagare från kommuner, regioner, näringsliv och myndigheter. Tillväxtverket ...

Första året med Godstransportrådet

Arbetet i det storregionala Godstransportrådet var det givna temat för Mälardalsrådets årliga Godsdag den 19 november. Politik, akademi och näringsliv samlades för diskussioner om hållbara godstransporter och för att fira ett första år med Godstransportrådet. ...

Samstämmighet i ny referensgrupp om stärkt lärarförsörjning

16 november samlades ett tjugotal representanter från akademi, kommuner, regioner, myndigheter och fackförbund för ett första referensgruppsmöte om stärkt lärarförsörjning. Under mötet gav deltagarna viktiga inspel till det fortsatta arbetet med den fördjupade kartläggningen. Detta ...

1 2 3 4 5 179