Nyheter

Hur blir resandet efter pandemin?

Pandemin satte stopp för arbetspendlingen, men resandet kommer snart att återgå till tidigare nivåer. Det spår Micael Sandberg, konsult på Sweco, i en ny rapport från Mälardalsrådet om pandemin effekter. Att resandet minskade kraftigt är ...

Hur vi berättar om klimatutmaningen är avgörande för framtiden

Fler människor i världen måste få en chans att se fördelarna med ett aktivt klimatarbete. Mälardalsrådet kan spela en central roll genom sin framgångsrika samverkan, sade Johan Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet, när Mälartinget 2021 inleddes ...

Storregionala satsningar gynnar hela landet

Coronapandemin har påverkat liv, vardag och arbetsförutsättningar för de flesta. För Mälardalsrådet har formerna för möten och nätverksarbete förändrats och förstärkts. I det övergripande arbetet fokuseras på den konkreta nyttan som skapas genom rådets processer. ...

Internationell utblick för nya samarbeten

Hur möter våra grannar framtidens utmaningar och vilka frågor har vi gemensamt? Vid Mälartinget berättade två av Mälardalsrådets systerorganisationer – STRING-nätverket i södra Skandinavien och Northern Growth Zone i södra Finland om sina storregionala samarbeten. ...

1 2 3 4 5 172