Nyheter

Region Västmanland och Region Uppsala välkomnas i transportkorridor

Under ett webbsänt seminarium den 24 november välkomnades Region Västmanland och Region Uppsala till den skandinaviska grenen av det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T). På seminariet deltog bland annat representanter för EU-kommissionen och korridorskoordinerarna som samordnar regionerna ...

Storregionalt samarbete för förstärkt lärarförsörjning

Det råder lärarbrist i Stockholm-Mälarregionen. Fram till 2033 behövs 45 000 nya lärare enligt Skolverkets senaste prognos över lärarbristen i Sverige. Det storregionala samarbetet En Bättre Matchning bjöd in till ett arbetsmöte 3 november för att diskutera hur ett samarbete över läns- och kommungränserna kan stärka lärarförsörjningen.   På mötet deltog förutom tjänstepersoner från de ...

Pressmeddelande: Underhållsskuld drabbar pendlarna

Pendlarna och godstransporterna måste prioriteras där det bor människor och transporterna ökar. Trafikverket har den 30 oktober presenterat ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen och Mälardalsrådet delar bilden att hårda prioriteringar kommer att behöva göras. Underhållsskulden på ...

Systemanalysen 2020 lämnas över till Trafikverket

Systemanalys 2020 överlämnad till Trafikverket

Pendlarna, klimatet och godstransporterna var i fokus när sju län presenterade en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnades till Trafikverket den ...

1 2 3 4 5 159