Nyheter

Pressmeddelande: Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen måste stärkas

​Efterfrågan på högskoleutbildade är stark, men Stockholm-Mälarregionen hinner inte hålla utbildningstakten. Samtidigt är flera grupper underrepresenterade inom högre utbildning. Det visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Stockholm-Mälarregionen har en större efterfrågan på högutbildad arbetskraft än vad ...

Mälardalsrådets Rådsmöte 2021

Mälardalsrådets rådsmöte är planerat att hållas fredag den 3 september kl. 12.00-13.00 på Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna. Styrelsen och kansliet följer noga utvecklingen och myndigheternas instruktioner kring sammankomster inför ett eventuellt behov av ett ...

Webbinarium 14 juni: Hur förstärker vi samhällsnyttorna?

Risken för uteblivna infrastrukturinvesteringar och bristen på samhällsbyggare är två stora utmaningar för Stockholm-Mälarregionen kommande decennium. Mälardalsrådet presenterar en ny rapport om hur satsningar på spår och vägar där det bor människor och gods transporteras ...

En Bättre Sits prioriteringar på Trafikverkets Dialogmöten

Trafikverket har påbörjat sin planering för framtidens infrastruktur och prioriteringarna i En Bättre Sits Systemanalys 2020 bildar en viktig grund för det fortsatta arbetet. När Trafikverket Region Öst och Region Stockholm-Gotland samlade intressenter i Stockholm-Mälarregionen ...

1 2 3 4 5 168