Nyheter

Kompetensförsörjning och samverkan prioriterade frågor i forskningspropositionen

Kompetensförsörjning och en stärkt samverkan var bland de prioriterade frågorna i regeringens forsknings- och innovationsproposition som presenterades den 17 december av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och näringsminister Ibrahim Baylan. De föreslagna satsningarna ...

Pressmeddelande: Helhetsperspektiv behövs i EU:s transportnät

Bygg ihop Europa med sammanhängande infrastruktur och hållbara drivmedel, ta tillvara digitaliseringens och automatiseringens potential och förbättra beredskapen för oförutsedda händelser. De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete svarar Europeiska kommissionen när framtiden för ...

Remissvar presenterades på Infrastrukturdepartementet

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete är eniga om riktningen för framtidens transporter. Den 16 december presenterade Kristoffer Tamsons (M) och Monica Johansson (S) ett gemensamt remissvar om infrastrukturens inriktning för infrastrukturminister Tomas ...

Ett intensivt och annorlunda år

Maria Nimvik Stern är generalsekreterare Mälardalsrådet och lämnar en särskild julhälsning i årets sista krönika. År 2020 börjar närma sig sitt slut och jag ser tillbaka på ett år som har påverkat oss starkt. Coronapandemin ...

1 3 4 5 6 7 163