Nylansering av En Bättre Sits hemsida

05 oktober 2023
Under 2023-2024 pågår arbetet med att uppdatera den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Information om arbetet, rapporter och underlag finns på En Bättre Sits hemsida. Vill du läsa mer om En Bättre Sits-samarbetet? Nu lanseras En Bättre Sits uppdaterade hemsida.

Klicka här för att gå till EnBättreSits.se