Nytt nummer av Transport & Trafik ute nu!

25 mars 2024
Vilka är Stockholm-Mälarregionens transportpolitiska ställningstaganden för kollektivtrafiken, godset samt den internationell tillgängligheten och konkurrenskraften? Det nya numret av Transport & Trafik rapporterar från Mälardalsrådets breda infrastrukturarbete inom En Bättre Sits, som under året samlat 70 politiker från sju län för politiska vägvalsfrågor.
Transport & Trafik april 2024.

Nu uppdateras den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen, den så kallade Systemanalysen och ställningstagandena är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Läs artiklar om ställningstaganden och reportage från mötet i En Bättre Sits i Stockholm den 9 februari.

Klicka här för att ladda ner Transport & Trafik. Trevlig läsning!