Kontaktperson:
Maria Nimvik Stern
Generalsekreterare
070 - 548 13 02
08 - 410 459 10
Maila mig
Start / Om Mälardalsrådet

Storregionalt politiskt samarbete i Stockholm-Mälarregionen

Mälardalsrådet är den politiska samverkans-organisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Vi driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur och kompetensförsörjning i samarbete med näringsliv och akademi.

Stockholm-Mälarregionen växer och är central för Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I vår region bor över 4 miljoner människor som tillsammans bidrar till hälften av Sveriges BNP. 8 av 10 tågresor i Sverige börjar eller slutar i Stockholm. Runt 750 000 personer pendlar över en kommungräns för att komma till jobbet varje dag, och av dessa reser 200 000 över en länsgräns. Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen.

När resandet, godstransporterna och befolkningen ökar är det viktigt att samhället hänger ihop. Mälardalsrådet är en unik plattform för strategisk samverkan utifrån en sammanhållen arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och transportregion och en stark kunskapsregion. I det storregionala samarbetet om transportinfrastrukturen är Mälardalsrådet den ledande och sammanhållande kraften.

Vi arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion som är attraktiv att leva och verka i för alla invånare.

Inriktningsmål 2022
Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsberättelse 2021

Mälardalsrådets styrelse 2019-2023

Mälardalsrådets verksamhet leds av styrelsen. Ordförande är Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm.

Styrelsen väljs för en mandatperiod om fyra år och består av 17 ledamöter och 17 suppleanter. Styrelsens sammansättning avspeglar i stort valresultatet i kommunerna i det senaste valet.

Styrelsen 2019-2023. Arbetet leds av ordförande Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm

Senaste styrelseprotokoll:

Protokoll Styrelsemöte 2022-11-25
Protokoll Styrelsemöte 2022-09-30
Protokoll Styrelsemöte 2022-04-08

Rådsmötet är högsta beslutande organ

Rådet är Mälardalsrådets fullmäktige och sammanträder en gång per år i samband med Mälartinget.

Rådet är både geografiskt och partipolitiskt representerat och utser styrelse och presidium samt beslutar om Mälardalsrådets inriktningsmål.

Mälardalsrådet har närmare 200 rådsledamöter och lika många ersättare. Rådsledamöterna utses av medlemmarnas regioner och kommuner och väljs på en mandatperiod om fyra år. Rådet sammanträder på Rådsmötet i samband med Mälartinget som brukar hållas i maj. Kallelse till Rådsmötet skickas tre månader före mötet och handlingarna två veckor före.

Rådsledamöter 2019-2023
Stadgar
Arbetsordning

Valberedningen

Mälardalsrådets valberedning väljs av Rådsmötet för en mandatperiod om fyra år.

Valberedningen består av tio ledamöter och tio personliga ersättare. Valberedningen ska lämna förslag till personval gällande föreningens styrelse och revisorer, med tillhörande ersättare.

En arena för storregionalt samarbete

Mälardalsrådets medlemmar är kommuner och regioner. Verksamheten leds genom styrelsen och Rådet där medlemmarna är representerade.

Medlemskapet erbjuder en bred arena i Stockholm-Mälarregionen där representanter för politik, näringsliv och akademi möts och samverkar kring gemensamma samhällsutmaningar.

Stockholms län
Region Stockholm, Haninge kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun,  Norrtälje kommun, Nykvarns kommun, Nynäshamns kommun, Salems kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Södertälje kommun, Upplands-Bro kommun,  Värmdö kommun, Vallentuna kommun 

Sörmlands län
Region Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun, Vingåkers kommun

Örebro län
Region Örebro län, Hallsbergs kommun, Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun, Nora kommun, Örebro kommun

Uppsala län
Region Uppsala, Enköpings kommun, Håbo kommun, Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun

Västmanlands län
Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun, Västerås stad

Associerade medlemmar
Region Dalarna, Region GotlandRegion Gävleborg, Region Värmland, Region ÖstergötlandGävle kommunKarlstads kommunLinköpings kommun, Norrköpings kommun.