Rådet

Rådet är Mälardalsrådets fullmäktige och sammanträder en gång per år i samband med Mälartinget.

Rådet är såväl geografiskt som partipolitiskt representerat och har bland sina befogenheter bland annat att utse styrelse och presidium, samt besluta om Mälardalsrådets verksamhetsplan och inriktningsmål.

Mälardalsrådet har ca 200 rådsledamöter samt ersättare. Rådsledamöterna utses av medlemmarnas regioner samt kommuner. Rådsledamöterna väljs på 4 år (en mandatperiod). Rådsledamöterna är valda fram till Mälartinget efter riksdagsvalet. Rådet sammanträder 1 gång per år i samband med Mälartinget som brukar äga rum i maj. Kallelse till rådsmötet sänds ut 3 månader innan mötet och handlingarna 2 veckor innan mötet.

Rådsledamöter 2019-2023
Stadgar
Arbetsordning

Handlingar Rådsmöte 

Protokoll Rådsmöte 2019-05-10

Handlingar till Rådsmöte 21 augusti kl 12.00 kommer att läggas ut här.