Rådet

Rådet är Mälardalsrådets fullmäktige och sammanträder en gång per år i samband med Mälartinget.

Rådet är såväl geografiskt som partipolitiskt representerat och har bland sina befogenheter bland annat att utse styrelse och presidium, samt besluta om Mälardalsrådets verksamhetsplan och inriktningsmål.

Mälardalsrådet har ca 200 rådsledamöter samt ersättare. Rådsledamöterna utses av medlemmarnas regioner samt kommuner. Rådsledamöterna väljs på 4 år (en mandatperiod). Rådsledamöterna är valda fram till Mälartinget efter riksdagsvalet. Rådet sammanträder 1 gång per år i samband med Mälartinget som brukar äga rum i maj. Kallelse till rådsmötet sänds ut 3 månader innan mötet och handlingarna 2 veckor innan mötet.

Rådsledamöter 2019-2023
Stadgar
Arbetsordning

Handlingar Rådsmöte 2019

Kallelse rådsmöte 2019

Föredragningslista rådsmöte 2019

Bilaga 1 Protokoll Rådsmöte 2018-05-18

Bilaga 2 Nya rådsledamöter

Bilaga 3 Verksamhetsberättelse

Bilaga 4 Årsredovisning

Bilaga 5 Revisionsberättelse

Bilaga 6 Förtroendevalda revisorers granskningsrapport

Bilaga 7 Motion Förbindelseled Håbo Arlanda

Bilaga 8 Färjeförbindelse Skokloster Pilsbo

Bilaga 9 Inriktningsmål 2020

Bilaga 10 Finansiella mål, årsavgift och budgetram 2020

Bilaga 11 Stadgeändringar

Bilaga 12 Mälartinget 2020

Bilaga 13 Valberedningens förslag

Protokoll Rådsmöte 2019-05-10