För dig som rådsledamot

Här finns information till dig som rådsledamot.

Som rådsledamot har du blivit vald av din kommun eller region till ledamot eller ersättare. Valperioden är 4 år (en mandatperiod).  Du är vald intill rådsmötet som äger rum året efter riksdagsvalet. Rådsmötet äger vanligtvis rum under maj månad. Platsen varierar mellan åren. Rådsmötet är den andra dagen av den storregionala konferensen Mälartinget, som rådsledamöterna inbjuds till. Mälartinget är en av våra viktigaste mötesplatser som samlar ca 300 deltagare varje år.

Kallelsen till rådsmötet skickas ut 3 månader innan mötet per post och handlingarna skickas ut 2 veckor innan mötet per mail. Handlingarna och protokoll hittar du under fliken Rådet. Meddela kansliet om du ändrar postadress eller mailadress. Kallelse och handlingar till rådsmötet sänds ut till ledamöter och ersättare. Du meddelar själv din ersättare om du inte kan närvara. Mälardalsrådet ser gärna att både ledamöter och ersättare deltar. Lista över vilka som är utsedda rådsledamöter finns under fliken Rådet.

Som ledamot bjuds du in till seminarier, möten och konferenser där du har möjlighet att ta del av och bidra till utbyten och diskussioner om Stockholm-Mälarregionens utveckling och framtid. Mälardalsrådet ger en unik möjlighet att möta och skapa samverkan över läns- och partigränser för en konkurrenskraftig och attraktiv Stockholm-Mälarregion.

Eventuella kostnader i samband med rådsmötet eller deltagande i andra möten som Mälardalsrådet anordnar, står din huvudman för.

Kontakta gärna kansliet om du har frågor.