Valberedningen

Valberedningen utses av rådsmötet och består av tio ledamöter.

Mälardalsrådets valberedning väljs av rådsmötet för en mandatperiod om fyra år.

Irén Lejegren (S), Region Örebro län, sammankallande
Mattias Claesson (C), Region Sörmland
Anders Ekegren (L), Region Stockholm
Jenny Lundström (MP), Region Uppsala
Jonas Segersam (KD), Region Uppsala
Ilona Szatmari-Waldau (V), Region Uppsala
Roger Thelander (SD), Region Uppsala
Elisabeth Unell (M), Västerås stad
Erik Weiman (M), Region Uppsala
Sofie Ågren (S), Region Stockholm