Pressmeddelande: Höga politiker valda till Mälardalsrådets styrelse

09 maj 2023
Mälardalsrådet har valt en ny styrelse för mandatperioden 2023-2027. Till ordförande valdes Jens Sjöström (S), Region Stockholm med Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm som 1:e vice ordförande. Presidiet samlar Nina Höijer (S), Region Örebro län, Jenny Landernäs (M), Region Västmanland, Erik Pelling (S), Uppsala kommun och Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun.
Mälardalsrådets styrelse 2023-2027. Arbetet leds av ordförande Jens Sjöström (S), Region Stockholm. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är den politiska samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. I rådet samlas 50 kommuner och tio regioner för att driva gemensamma, parti- och länsöverskridande frågor inom bland annat transporter och kompetensförsörjning. Arbetet är politiskt styrt och leds av representanter från kommunerna och regionerna i de fem länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro med Östergötland, Gotland, Gävleborg, Dalarna och Värmland som associerade medlemmar.

Mälardalsrådets styrelse 2023-2027
Mälardalsrådets verksamhet leds av styrelsen. Styrelsen väljs för en mandatperiod om fyra år och består av 19 ledamöter och 19 ersättare. Styrelsens sammansättning avspeglar i stort valresultatet i kommunerna i det senaste valet. Under mandatperioden 2023-2027 har styrelsen följande sammansättning:

Presidium
Jens Sjöström (S), Region Stockholm, ordförande
Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm, 1:e vice ordförande
Nina Höijer (S), Region Örebro län, vice ordförande
Jenny Landernäs (M), Region Västmanland, vice ordförande
Erik Pelling (S), Uppsala kommun, vice ordförande
Jari Puustinen (M), Eskilstuna kommun, vice ordförande

Ledamöter
Therez Almerfors (M), Uppsala kommun
Anton Berglund (SD), Region Sörmland
Magnus Ekblad (C), Region Västmanland
Anton Fendert (MP), Region Stockholm
Roger Haddad (L), Västerås stad
Karl Henriksson (KD), Huddinge kommun
Monica Johansson (S), Region Sörmland
Karolina Myllergård (S), Region Västmanland
Ewa Olsson Bergstedt (SD), Skinnskattebergs kommun
Anna Sehlin (V), Region Stockholm
Msciwoj Swigon (SD), Region Stockholm
Anders Åhrlin (M), Örebro kommun
Meeri Wasberg (S), Haninge kommun

Ersättare
Andreas Birgersson (SD), Södertälje kommun
Ahmad Eid (M), Nyköpings kommun
Deshira Flankör (M), Värmdö kommun
Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun
Staffan Jansson (S), Västerås stad
Robert Johansson (S), Region Stockholm
Carl Kangas (S), Värmdö kommun
Fredrik Kjos (M), Upplands-Bro kommun
Kenneth Lantz (V), Laxå kommun
Cecilia Linder (M), Region Uppsala
Eleonore Lundkvist (M), Västerås stad
Anna Nordqvist (M), Region Örebro län
Patrik Nyström (SD), Region Örebro län
Christer Olsson (SD), Region Uppsala
Helena Proos (S), Region Uppsala
Sara Sjödal (C), Tierps kommun
Andreas Svahn (S), Region Örebro län
Mimmi Westerlund (KD), Knivsta kommun
Eva Ullberg (S), Järfälla kommun

Mälartinget i Södertälje 4-5 maj 2023
Styrelsen valdes under Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget i Södertälje den 5 maj, som samlade 400 personer – 300 politiker och 100 deltagare från organisationer, myndigheter m.m. – över parti-, kommun- och länsgränserna för diskussioner om gemensamma framtidsfrågor för Stockholm-Mälarregionen. På konferensen deltog bland andra infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se