Pressmeddelande: Jens Sjöström (S) vald till ny ordförande för Mälardalsrådet

05 maj 2023
Investeringsregionrådet i Stockholm Jens Sjöström (S) har valts till ny ordförande för Mälardalsrådet. Mälardalsrådet är den politiska samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Rådet samlar 50 kommuner och tio regioner som medlemmar. Valet gjordes under Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget i Södertälje den 5 maj.
Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Stockholm och ordförande för Mälardalsrådet.

– I Stockholm-Mälarregionen bor det över 4 miljoner människor. Tillsammans bidrar vi till hälften av Sveriges bruttonationalprodukt. Mälardalsrådet är en av de viktigaste aktörerna för att bygga samman och samla den regionen. Jag ser fram emot att vi tillsammans ska bli starkare och bygga den mest dynamiska och innovativa delen av Europa, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Stockholm och ny ordförande för Mälardalsrådet.

I Mälardalsrådet samlas kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen för att driva gemensamma, parti- och länsöverskridande frågor inom bland annat transporter och kompetensförsörjning. Arbetet är politiskt styrt och leds av representanter från kommunerna och regionerna i de fem länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro med Östergötland, Gotland, Gävleborg, Dalarna och Värmland som associerade medlemmar.

Mälartinget i Södertälje 4-5 maj 2023
Mälardalsrådets nya ordförande valdes under Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget i Södertälje den 5 maj. Under två dagar har Mälartinget samlat nästan 400 politiker över parti-, kommun- och länsgränserna för diskussioner om gemensamma framtidsfrågor för Stockholm-Mälarregionen. Bland annat frågor kring strategisk kompetensförsörjning och nästa steg i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete. På konferensen deltog bland andra infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) för ett samtal om framtidens infrastruktur.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se