Pressmeddelande: Satsa på samhällsbyggare och lärare

19 oktober 2023
Mälardalsrådet har lämnat ett svar till regeringen när vägval för forskning och innovation ska göras kommande månader. Stockholm-Mälarregionen behöver satsningar för fler samhällsbyggare, lärare och en långsiktig statlig finansiering av regionala innovations- och lärmiljöer. Det skriver Mälardalsrådet, som samlar nio regioner.
Irén Lejegren, Jens Sjöström och Therez Almerfors samt Övningsanläggning för järnvägsrelaterade yrken. Foto: Pressbilder/Mälardalsrådet.
Jens Sjöström (S), Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

– Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Stockholm-Mälarregionens tillväxt och konkurrenskraft. Utan samhällsbyggare blir det stopp i trafiken när människor ska resa till jobb och gods transporteras. Med bristen på lärare drabbas hela kunskapskedjan. Vi behöver en utvecklad politik för forskning-, innovation- och kompetensförsörjning för att stå upp i den internationella konkurrensen, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. I det politiska samarbetet för kompetensförsörjning samarbetar de nio regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Svaret till regeringen lämnas inför arbetet med forsknings- och innovationspropositionen och bygger på ett flertal utredningar från Mälardalsrådet, som kan läsas på Rådets hemsida.

Irén Lejegren (S), Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning.

– Mälardalsrådet efterfrågar en sammanhållen forsknings-, innovations- och kompetensstrategi med långsiktig statlig finansiering av regionala innovations- och lärmiljöer, exempelvis för järnvägstekniska övningsanläggningar. Vi vet att det i Stockholm-Mälarregionen kan saknas uppemot 7 000 samhällsbyggare per år fram till 2030. Utbildningsutbudet styrs av forskningsinnehållet och då menar vi att tilldelningen av forskningsresurser även bör styras av kompetensbehoven i arbetslivet, säger Irén Lejegren (S), Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning, Mälardalsrådets samarbete för strategisk kompetensförsörjning.

Therez Almerfors (M), Uppsala kommun och vice ordförande En Bättre Matchning.

– Skolverkets senaste lärarprognos pekar på en brist på 12 000 lärare fram till 2035. Behovet är enormt. För att säkerställa kvaliteten i samtliga lärarutbildningar behövs forskning samt innovationsinsatser som underlättar lärandet. En stor utmaning idag är den dåliga genomströmningen inom lärarutbildningen och att många lärare lämnar yrket. Vi vet att kommuner nära ett lärosäte har en bättre lärarförsörjning än andra kommuner. Mälardalen har många kvalitativa universitet och högskolor, trots det ser vi stor brist även här, säger Therez Almerfors (M), kommunalråd Uppsala och vice ordförande En Bättre Matchning.

Mälardalsrådets svar till regeringen har lämnats till Utbildningsdepartementet och kan läsas i sin helhet nedan och på Mälardalsrådet hemsida.

Fakta om bristen på samhällsbyggare och lärare i Stockholm-Mälarregionen

Mälardalsrådet har i ett flertal rapporter pekat på betydelsen av tillgången till rätt kompetens och utbildningsvägar för Stockholm-Mälarregionens utveckling, exempelvis inom områdena samhällsbyggare och lärare. För samhällsbyggare kan det handla om ett rekryteringsbehov om cirka 7 000 individer per år fram till 2030 och Skolverkets senaste lärarprognos pekar på en brist på 12 000 lärare fram till 2035. Rapporterna kan läsas på Mälardalsrådets hemsida.

Nio regioner samarbetar för bättre kompetensförsörjning
Mälardalsrådets En Bättre Matchning är Stockholm-Mälarregionens storregionala samarbete i inom strategisk kompetensförsörjning. Samarbetet samlar de regionalt utvecklingsansvariga i de nio länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Läs mer på www.enbattrematchning.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se