Publikationer

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2012 (2014)

Mälardalsrådet har i tre omgångar tidigare (åren 2004, 2006 och 2010) låtit ta fram kartor över arbetspendlingen i den egna regionen. SCB har nu publicerat ny statistik (för 2012) som ÅF Infraplan har bearbetat och presenterat i samma anda som tidigare år. Förutom uppdatering av pendlingsfigurerna innehåller materialet kartor och analys av förändringar i pendlingen mellan åren 2008-2012 samt 1990-2012.

« Tillbaka