Publikationer

Arbetspendlingskartor t.o.m. 2014 (2016)

Mälardalsrådet har i fyra omgångar tidigare (åren 2004, 2006, 2010 och 2014) låtit ta fram kartor över arbetspendlingen i den egna regionen. SCB har nu publicerat ny statistik (för 2014) som ÅF Infraplan har bearbetat och presenterat i samma anda som tidigare år. Förutom uppdatering av pendlingsfigurerna innehåller materialet kartor och analys av förändringar i pendlingen mellan åren 2012-2014 samt 1990-2014.

« Tillbaka