Publikationer

Den kommunala utbildningssektorn

Denna rapport är en sammanställning av tillgänglig statistik som syftar till att synliggöra inriktning och omfattning av den kommunalt finansierade utbildningssektorn i Stockholm-Mälarregionen. Det är vår förhoppning att rapporten kan fungera som underlag för att identifiera relevanta mönster och frågeställningar för utbildningssektorn i regionen. Den utgör även ett underlag för att förstå de grundläggande förutsättningarna för en effektiv matchning mellan utbildningssystemet och arbetslivet.

« Tillbaka