Publikationer

En Bättre Matchning Storregionala Systembild

Kompetensförsörjningsfrågan är en av de viktigaste frågorna för vår tillväxt och konkurrenskraft. Systembilden visar en översiktlig och avgränsad del av det större kompetensförsörjningssystemet. Den beskriver de intervjuade lärosätenas utbildningsplanering i relation till den regionala arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade i Stockholm-Mälarregionen; främst med fokus på lärare, sjuksköterskor och civilingenjörer.

« Tillbaka