Publikationer

En Bättre Sits i Världen

Stockholm-Mälarregionen är i hög grad sammanlänkad med andra länder och regioner. Den internationella handeln och det internationella resandet ökar kontinuerligt i betydelse och förutsätter väl fungerande transporter. Denna rapport ger en övergripande bild av rådande mönster gällande internationell handel och internationellt resande, TEN-T som utgångspunkt för europeisk transportpolitik samt EU-finansiering inom transportområdet.

« Tillbaka