Publikationer

En Bättre Sits Storregional systemanalys 2016

Sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland – samarbetar sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och transportfrågor under begreppet ”En Bättre Sits”. En historiskt unik process där en stor grupp politiker och tjänstemän från länen tillsammans mejslat fram gemensamma prioriteringar och finansieringslösningar i syfte att stärka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen.

« Tillbaka