Publikationer

Högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen: Nuläge och utmaningar

Syftet med rapporten är att ge ett underlag för fortsatta diskussioner om den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen. Rapporten besvarar frågor som: Varifrån kommer studenterna? Var börjar de sina studier? Vad studerar de? Och hur presterar de? Rapporten har också som syfte att urskilja trender under de senaste åren och även lagt till ett kapitel om de internationella studenterna, som utgör en allt större andel av studenterna i den svenska högskolan.

« Tillbaka