Publikationer

Internationaliseringen av den högre utbildningen: Hur kan näringslivet bidra till att Stockholm-Mälarregionen attraherar internationella studenter?

Det finns ett politiskt samförstånd om att internationaliseringen av den högre utbildningen är viktig och att Sverige ska vara attraktivt för internationella studenter att välja som studiedestination. Sedan införandet av studieavgifter 2011, då antalet internationella studenter föll kraftigt, har frågan om internationalisering och högre utbildning varit högaktuell. I den här rapporten görs några stickprov bland regionens företag, goda och intressanta exempel på samarbeten lyfts fram och frågar om hur företagen har påverkats av internationaliseringen och hur näringslivet kan bidra till att regionen attraherar internationella studenter.

« Tillbaka