Publikationer

Kärnstäder benchmark

Gemensamt för kärnstäderna är att de tillhör en storstadsregion och spelar kompletterande roller i förhållande till storstaden. Syftet med studien är framförallt att finna exempel på städer som utgör goda exempel, och kan bidra med inspiration och kunskap kring utvecklingen av kärnstäderna i Stockholm-Mälarregionen. Målgruppen för benchmarkarbetet är representanter förpolitik, akademi och näringsliv i Stockholm-Mälarregionens regionala kärnstäder med omland: Eskilstuna, Nyköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.

« Tillbaka