Publikationer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Örebro län – Kommuner i Örebro län– Excel pivottabell Örebro

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Örebro län.

« Tillbaka