Publikationer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Östergötlands län – Kommuner i Östergötlands län– Excel pivottabell Östergötland

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Östergötlands län.

« Tillbaka