Publikationer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Östra Mellansverige

Målet med kartläggningen är att bidra med ett kunskapsunderlag som visar hela Östra-Mellansveriges utbud av yrkesutbildningar de senaste åren. Vår förhoppning är att det kan bidra till en dialog och utveckling hos regionala och lokala aktörer som arbetar med dessa utbildningsformer, eller andra aktörer som har ett intresse av kompetensförsörjningsfrågor kopplade till dessa utbildningsformer. Det har varit av vikt att arbetet skett i samspel och med återkoppling från regionens kompetensplattformar.

« Tillbaka