Publikationer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Uppsala län – Kommuner i Uppsala län – Excel pivottabell Uppsala

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Uppsala län.

« Tillbaka