Publikationer

Kartläggning av kommunala yrkesutbildningar: Västmanlands län – Kommuner i Västmanlands län– Excel pivottabell Västmanland

Redogör för utbildningar, antal män och kvinnor efter utbildningstyp, födelseregion och utbildningstyp samt ålder och utbildningstyp för kommuner i Västmanlands län.

« Tillbaka